Tillstånd/Miljö

Tillstånd

Jönköping Pyrotekniska söker de tillstånd som krävs i sammband med ett fyrverkeri. Du som kund behöver inte tänka på det. Vi har även de tillstånd som krävs för att förvara och förvärva proffesionella pjäser.

Det är enkelt förklarat: stjärnbomber över 50 mm, tårtor över 1 kg nettovikt och raketer över 75 g nettovikt. Raketer är dock något vi sällan använder, då vi vill undvika nedfallet av pinnar.

Försäkring

För att du som kund ska känna dig trygg, så har Jönköping Pyrotekniska en ansvarsförsäkring som är specialanpassad för fyrverkerier.

Miljö

Jönköping Pyrotekniska strävar efter att påverka miljön så lite som möjligt och återanvänder skjututrustning så långt det går. Användandet av engångsförpackningar, som är vanligt bland konsumentfyrverkerier, hålls nere till ett minimum.


Transporter klimatkompenseras genom trädplantering i Afrika.


Bly, arsenik och kvicksilver, som förr var vanligt i fyrverkeri, förekommer inte i de pjäser vi väljer att köpa in.


För den som vill läsa mer i ämnet, så finns det en faktaskrift från Plast och Kemiföretagen.

© Copyright Lindkvist Gruppen AB | +46 -(0)705-260766 | info[at]jkpgpyro.se